Регистрация на фирма в Румъния. Данъчен режим.

98.00 лв. без ДДС

Описание

Ако искате да научите повече за:

  • процедурата по регистрация на фирма в Румъния, какви документи са ви нужни, колко време приблизително отнема, какви са изискванията, колко приблизително би ви струвало;
  • какъв е данъчният режим, ставките на основните данъци (корпоративен, ДДС), данъчно-осигурителната тежест и други важни аспекти при регистрация и извършване на дейност в северната ни съседка;

то онлайн наръчникът ни би могъл да ви бъде ценен помощник и съветник.